Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zdravotní způsobilost

Nový formulář zde:
Posudek o zdravotní způsobilosti SKK
     

Dle nové Vyhlášky o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu - Předpisu č. 391/2013 Sb., jsou všechny děti přihlášené v SKK považovány za výkonnostní sportovce dle §1 této vyhlášky.
Výklad k této vyhlášce ZDE.

     Pro účely registrace v našem klubu a provozování sportovní činnosti, potřebuje mít každé dítě (každý člen klubu) platnou lékařskou prohlídku a to takto:
Nově registrované děti - Vstupní lékařskou prohlídku, která obsahuje základní vyšetření (stručně shrnuto): rodinnou anamnézu, sportovní anamnézu, rozbor údajů o dosavadním vývoji zdravotního stavu, komplexní fyzikální vyšetření, rozbor údajů o vykonávaném sportu. Navíc jako výkonnostní sportovec potřebujete základní antropometrii, klidové EKG, laboratorní a jiná odborná vyšetření pokud to vyžaduje zdravotní stav zjištěný základním vyšetřením. 
Již registrované děti - Pravidelnou lékařskou prohlídku, která obsahuje základní vyšetření, laboratorní a další odborná vyšetření, pokud to vyžaduje zdravotní stav zjištěný základním vyšetřením. Provádí se jednou za 12 měsíců.

     Lékařský posudek bude obsahovat náležitosti lékařské dokumentace, závěr o zdravotní způsobilosti/nezpůsobilosti/či omezení ke sportu, uvedete konkrétní sport - ve formuláři zaškrtnete příslušný druh sportu.

     Posudek by měl obsahovat i vyjádření "Nejedná se o zdravotně náročnou sportovní disciplínu, dle přílohy č.1 vyhlášky 391/2013 Sb.".
     Posudek by měl obsahovat dobu platnosti tohoto posudku. 

V příloze 2 k této vyhlášce je výčet nemocí, vad a stavů, které vylučují nebo omezují způsobilost ke sportu nebo TV. Pokud se vás něco z toho týká je potřeba dalších potvrzení a upřesnění, zda je dítě způsobilé ke sportu a za jakých podmínek. Mimo jiné je tam uvedeno: poruchy páteře, skolioza aj., stavy po úrazech s trvalými následky, srdeční poruchy, asthma bronchiale, krvácivé stavy, obezita, poruchy pozornosti... a další.

autor textu: Šárka, aktualizováno 20.8.2015